O NAS

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie powstało w 18.01.1999 roku. Działamy na rzecz osób z chorobami otępiennymi i jesteśmy grupą wsparcia dla ich opiekunów. Naszym celem jest:

Naszym celem jest:

  • Dostarczanie wiedzy dotyczącej choroby Alzheimera, form pomocy w diagnozie i leczeniu oraz stosowanych leków.
  • Organizowanie spotkań dla członków rodzin i opiekunów osób chorych w ramach samo-pomocowej grupy wsparcia.
  • Udostępnianie specjalistycznej literatury.
  • Pomoc w uzyskiwaniu środków do pielęgnacji i higieny osobistej chorych, konsultacji u lekarzy specjalistów oraz pomocy psychologicznej dla chorych i członków ich rodzin.
  • Dostarczanie informacji o domach opieki.
  • Współpraca z ośrodkami pobytu dziennego dla osób z chorobą Alzheimera, działającymi przy Podlaskim Centrum Psychogeriatrii