Choroba

Co to jest choroba Alzheimera?

        Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowe zmiany w mózgu, które powodują stopniowe obumieranie komórek nerwowych. Początkowe objawy są trudno uchwytne i przypominają zwykłe przemęczenie. Z biegiem czasu narastając, prowadzą jednak do utraty zdolności umysłowych, zaburzeń orientacji, utraty pamięci i zmian osobowości. Chory stopniowo traci posiadane umiejętności, w końcu zaczyna wymagać stałej, całodobowej opieki i pomocy. Choroba Alzheimera pojawia się zazwyczaj u osób powyżej 60. roku życia, trwa od kilku do kilkunastu lat i kończy się śmiercią. Na chorobę Alzheimera nie ma jeszcze skutecznego leku, lecz istnieją już środki znacznie opóźniające jej postęp i łagodzące objawy tego zespołu otępiennego.

Dziesięć wczesnych objawów choroby Alzheimera

1. Pogarszanie się pamięci.

2. Trudności w wykonywaniu codziennych czynności i zadań.

3. Problemy z wysławianiem się.

4. Pogorszenie orientacji w czasie i przestrzeni.

5. Słaby lub zaniżony osąd.

6. Problemy z przewidywaniem następstwa zdarzeń.

7. Chowanie i gubienie przedmiotów.

8. Zmiany nastroju i zachowania.

9. Zmiany osobowości.

10. Zanik inicjatywy.

Diagnostyka:

    Nie istnieją swoiste testy, pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie choroby Alzheimera. Lekarz może ją rozpoznać jedynie wykluczając inne możliwe przyczyny otępienia, np. zmiany miażdżycowe w mózgu, niedoczynność tarczycy czy depresję. Proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannego zebrania wywiadu, dotyczącego pacjenta i jego rodziny. W wielu wypadkach konieczne jest wykonanie badań struktury mózgu (tomografia komputerowa) w celu wykrycia zmian, sugerujących chorobę Alzheimera. Testy pamięci oraz inne badania psychologiczne, stosowane w diagnostyce choroby Alzheimera, pozwalają ocenić stopień uszkodzenia mózgu i stadium choroby. Rozpoznawanie choroby Alzheimera jest więc domeną neurologów, psychiatrów i geriatrów, wspomaganych przez psychologów.