Wesprzyj nas

Wszystkim naszym darczyńcom dziękujemy za pomoc. Tych, którzy chcą nas wesprzeć, prosimy o pomoc celową lub finansową na rachunek bankowy: BGŻ PARIBAS nr 74 2030 0045 1110 0000 0400 0120. 

„Albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 List do Koryntian 9,7).