O NAS

        Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie powstało w 1999 r. Działamy na rzecz osób z chorobami otępiennymi i jesteśmy grupą wsparcia dla ich opiekunów. Naszym celem jest:

1. Dostarczanie wiedzy dotyczącej choroby Alzheimera, form pomocy w diagnozie i leczeniu oraz stosowanych leków.

2. Organizowanie spotkań dla członków rodzin i opiekunów osób chorych w ramach samopomocowej grupy wsparcia.

3. Udostępnianie specjalistycznej literatury.

4. Pomoc w uzyskiwaniu środków do pielęgnacji i higieny osobistej chorych, konsultacji u lekarzy specjalistów oraz pomocy psychologicznej dla  chorych i członków ich rodzin.

5. Dostarczanie informacji o domach opieki.

6. Współpraca z ośrodkami pobytu dziennego dla osób z chorobą Alzheimera.

Realizacja tych celów opiera się na społecznej pracy członków i zarządu stowarzyszenia.

 

Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie jest członkiem Alzheimer Polska

 

 STATUT STOWARZYSZENIA

TERMINARZ SPOTKAŃ 2024